JURIDISK BISTAND PÅ ARBEIDSPLASSEN

Arbeidsgiver har mange plikter og ansvar for mange. Du får her hjelp til å få ordnet arbeidsforholdene slik at du vet at lovens regler er ivaretatt så du kan konsentrere deg om det du er best på. 

PRESSET SITUASJON PÅ JOBB ?

Har du kommet i en presset situasjon på jobben ? Da kan du få hjelp til å komme ut av det slik at du kan komme deg videre på en god måte. 

PÅ RETT VEI

Som leder står du alene. Du er gjerne utsatt for press fra eiere og ansatte som er utfordrende å håndtere. Du vil få nødvendige råd og hjelp for å finne veien til å oppnå det du ønsker for bedriften du jobber for. 

JURIDISK BISTAND NÅR DET HASTER