PRISER OG VILKÅR

PRISER OG VILKÅR 

Timepris etter avtale, fra kr. 1.275,- pr. time inkl.mva, maksimal kr. 2.250,- inkl. mva, avhengig av sakstype, spesialkompetanse og risiko knyttet til saken. Advokat Svardal er medlem av Advokatforeningen.

Advokatfirmaet Svardal følger de gjeldende regler for behandling av personopplysninger.

JURIDISK BISTAND